SINTEZA ZILEI 31 OCTOMBRIE

SINTEZA ZILEI 31 OCTOMBRIE

1617
1
SHARE

1 COMMENT

  1. De ce nu vrem să ne trezim?

    În 2006 Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci acordă Brevetul de invenţie RO120980/2006, cunoscuţilor cercetători Dr. ing. Jack GOLDSTEIN şi ing. Liana Rozica OŞANU, pentru invenţia: “Procedeu de dezarsenizare a piritelor arseno-aurifere”. Dr.Ing. Jack GOLDSTEIN şi ing. Liana Rozica OŞANU, sunt membrii ai excelentului spaţiu al cercetării în neferoase din Baia Mare, aşa cum ii ştiam noi, cei care am fondat în 1990 Societatea Inventatorilor din Romania (SIR) şi înfiinţat filiala SIR de la Baia Mare.
    Este vorba de vestitul Institut de Metale Neferoase din Baia Mare, devenit mai apoi S.C. Larechim.
    Eficienţa procedeului, metoda nepoluantă, fără cianuri, acurateţea experimentelor efectuate dau certitudine în evaluarea viabilităţii tehnologiei. Întodeauna România s-a remarcat prin excelenţe creative, dar, doar în puţine ocazii şi-a putut investi această avere extraordinară într-o producţie industrială de anvergură. Ar trebui să ne trezim, să nu ne mai domine lăcomia şi trufia unora dintre noi sau de aiurea care decid, să ne stabilim priorităţile şi să folosim minţile înţelepte
    pentru ca şi la noi să se instaleze starea de bine. Este cunoscuta si luarea de poziţie a cunoscutului fizician, animator al acţiunilor geniilor tinere şi realizator de emisiuni ştiinţifice tv. – Profesorul Alexandru MIRONOV.

Leave a Reply