SPOT CONSTRUCTII

SPOT VULCANIZARE

A doua șansă în ocupare pentru grupurile cu risc de excluziune socială

A doua șansă în ocupare pentru grupurile cu risc de excluziune socială